Musiikin kuuntelu työskennellessä

Uusimpien tutkimusten mukaan musiikin kuunteleminen auttaa meitä työskentelemään nopeammin ja suoriutumaan tarkemmin vaativista tehtävistä. Jopa 90 % meistä työskentelevät paremmin musiikin tahdissa. Ain laulain työtäs tee?Musiikin tehokkuus johtuu ainakin osittain sen positiivisesta mieltä piristävästä vaikutuksesta: olemme yleensä tuottavampia onnellisessa tilassa. Tämä dopamiinin tuoma positiivisuus yhdistyy työskentelyyn, sillä näemme tehtävämme ”paremmassa valossa” mieluisan musiikin soidessa taustalla.

Musiikkityyli tehtävän mukaan

Eräässä kokeessa 26 koehenkilöä asetettiin suorittamaan erilaisia tehtäviä neljän erilaisen musiikkityylin tahtiin (klassinen, pop, ambient, ja dance), ja tulokset ovat vähintäänkin mielenkiintoiset: kullakin genrellä on omat erikoishyötynsä, joten tarkasta tästä omaan työhösi sopivin musiikkityyli:

  1. Klassinen musiikki havaittiin tehokkaimmaksi niille työntekijöille, jotka toimivat erityisesti numeroiden ja yksityiskohtaista tarkkuutta vaativien tehtävien parissa. Klassinen auttoi koehenkilöitä matemaattisten ongelmien ratkaisemisessa lisäämällä tehokkuutta jopa 12 % verrattuna koeryhmään, joka ei kuunnellut musiikkia lainkaan. Klassinen musiikki oli myös toiseksi tehokkain genre oikolukemisessa.
  2. Poppia testin luoneet tutkijat suosittelevat erityisesti heille, jotka työskentelevät tiukkojen aikataulujen rajoissa. Koekaniinit suoriutuivat myös tiedontallentamistehtävistä peräti 58 % hiljaisuudessa toimineeseen verrokkiryhmään verrattuna. Pop on myös heidän valinta, joiden työssä vaaditaan pikaista oikolukemista ja tehokasta työskentelyä, vähentäen virheitä 14 prosentilla.
  3. Ambient eli ns. tunnelmallinen musiikki toimii parhaimmillaan silloin, kun henkilön on ratkottava työkseen erilaisia yhtälöitä. Ambient-musiikki on omiaan huomaamattomana taustamusiikkina, ja toimii erityisesti yhtälönratkomista vaativissa tehtävissä.
  4. Dance ei kuulu ainoastaan yökerhojen tanssilattioille: vähän kuten myös pop-musiikki, dancea kannattaa kuunnella suorittaessasi oikolukemiseen ja ongelmanratkaisuun liittyviä tehtäviä. Tanssimusiikkia kuunnellut ryhmä suoriutui kaikkein tehokkaimmin tarkkuutta ja nopeutta vaativissa tehtävissä. Oikolukunopeus nousi jopa 20 % prosentilla hiljaiseen koeryhmään verrattuna, ja jopa heidän kykynsä abstraktiin selittämiseen nopeutui.