Tärkeitä välineitä isoihin konsertteihin

Isojen konserttien järjestämiseen liittyy lukuisia asioita jotka kaikki tulee ottaa huomioon. Yksi ensiarvoisen tärkeä seikka, on ensiapuvalmiudesta huolehtiminen. Koskaan ei voi tietää mitä sattuu, joten on tärkeää varautua kaikkeen.

Onnettomuustilanteissa avun saaminen nopeasti on tärkeää, joten tarvittavien välineiden ja ensiaputaitoisen henkilöstön tulee olla helposti saatavilla. Ensiapuvalmiudesta yleisötilaisuuksissa määrätään myös pelastuslaissa.

Tärkeimmät ensiaputarvikkeet

Kaiken kokoisissa konserteissa on hyvä olla saatavilla perusensiaputarvikkeet. Näihin kuuluvat esimerkiksi laastarit, haavataitokset, sideharso, kompressiosidokset, desinfiointiaine, kylmäpakkaus ja ensiapuhuopa. Isoissa konserteissa, joissa henkilömäärä kasvaa suureksi, on hyvä olla myös isompia ensiapuvälineitä.

Defibrillaattori

Sydänpysähdystilanne on aina vakava tapaus. Potilaan henkiinjääminen voi olla vain minuuteista kiinni, jolloin ripeä toiminta on elintärkeää. Defibrillaattorilla eli sydäniskurilla annetaan elvytettävälle potilaalle tasavirtasähköisku, jolla pyritään poistamaan sydämen pysäyttänyt haitallinen rytmihäiriö.

Rankalauta

Jos onnettomuustilanteessa on syytä epäillä niska- tai selkävammaa, on tärkeää huolehtia potilaan oikeanlaisesta siirtämisestä ja kuljetuksesta. Tähän tarkoitukseen paras ratkaisu on rankalauta. Näin siirtäminen ei aiheuta lisää vammoja tai kipua. Löydä rankalauta verkosta, jotta se on konsertissakin saatavilla.

Ensiapukoulutus

Jokaisella on hyvä olla ensiavun perustaidot hallussa. Onnettomuuden sattuessa nopea toiminta on tärkeää, joten lähinnä olevan henkilön antama ensiapu voi pelastaa hengen. Ensiaputaitoja voi harjoitella kuka vaan. Koskaan ei tiedä milloin taidoista on hyötyä. Ensiaputaitoja voi harjoitella netissä tai esimerkiksi SPR:n järjestämillä ensiapukursseilla.